پایگاه خبری تحلیلی تریتانیوز

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهناز خدادوست

مدیر اجرایی: دکتر ایرج نهاوندیان

مدیر فنی: مجید نظری

آدرس: تهران، نارمک، میدان یازدهم، پلاک ۴

شماره تماس: ۰۹۲۲۸۷۹۱۹۲۴