تریتا نیوز

تریتا نیوز : سمیه جاهد عطائیان، فاکتورهزینه «بریسِ» پای «نیلا» دختربچه مبتلا به بیماری «تی اس» همراه با فاکتور عملِ جراحی آب‌مروارید چشم و سایر هزینه ها را به بهزیستی ...

واریته

بارگذاری بیشتر