هوتن شکیبا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

به یاد آن روزها به همراه بخش کوچکى از گروه دوست داشتنى کلاه قرمزى

جاى خیلیا تو عکس خالیه

#هوتن_شکیبا