مظنه قیمت اجاره یک مغازه ۲۰ متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

 

 

آدرس زیربنا طول بر سن بنا مبلغ اجاره مبلغ ودیعه
تهرانپارس بالاتر از فلکه ۳ ۲۰ ۲۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس بین سوم وبلوارپروین ۲۰ ۳ ۲۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس بالاتر از خ رامین ۲۰ ۲ ۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شهران کوهسار ۲۰ ۲ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه آل احمد نرسیده به پل یادگار ۲۰ ۴ ۲۵ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
طالقانی خ بهار جنوبی ۲۰ ۳ ۲۵ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان امام حسین خ شهرستانی ۲۰ ۴ ۲۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپادانا نیلوفر ۲۰ ۳ ۲۵ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آیت اله کاشانی بعد از ستاری ۲۰ ۴ ۱۱ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شهران کوهسار ۲۰ ۴ ۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کریم خان نرسیده به ک واعظی ۲۰ ۵ ۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی ایرانشهر شمالی ۲۰ ۴ ۲۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تهران پارس بلوار پروین ۲۰ ۲ ۲۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک غرب خ ایران زمین ۲۰ ۵ ۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جلال آل احمد زیر پل یادگار ۲۰ ۶ ۲۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد میدان محسنی ۲۰ ۳ ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فردوسی شمالی نرسیده به میدان فردوسی ۲۰ ۶ ۱۱ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گیشا انتهای گیشا ۲۰ ۲ ۶ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد ۳۵ متری گلستان ۲۰ ۴ ۲۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شهران خ طالقانی ۲۰ ۶ ۲۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰