تازه ترین گزارشها از قتل مدیر جم حاکی است که سعید کریمیان مدیر شبکه جم در منطقه نظامی ماسلاک و در مرکز خرید یونیک کشته شده است. طبق این گزارش ٢٧ گلوله به بدن وی شلیک شده است. همچنین یک نفر همراهش هم کشته شده است.

وی سوار بر خودرو بنز اس ۵۰۰ بود که بیش از ۱۲۰ هزار دلار ، یعنی بیش از ۴۵۰ میلیون تومان در ترکیه قیمت دارد.